Tuval

Çoğunlukla  akrilik ve yağlı boya çalıştığı işlerinde  belli bir konuya odaklanmadan hayatının dönüşümünü, evrilmesini, dengeyi, iyi ve kötüyü hislerini ve çocuklarından aldığı ilhamı yansıtmaktadır.